Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van Switch IT Solutions besteden,
is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.switch.nl, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via www.switch.nl verkregen is. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere hier opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder de toestemming van Switch IT Solutions (ook niet via een eigen netwerk).

Als u vragen heeft over deze disclaimer, neemt u contact met ons op via info@switch.nl.